Bibliografia d'altres Publicacions

Sobre budisme en llengua catalana

Formats: paper, premsa digital, blogs 

Aponte, José

Aponte, José. El Correu de l’Oar.Oficina d’Afers Religiosos, n. 20, Barcelona, setembre 2009. Cuaderns Pedagogia ( falten dades)

Nansen Salas, Lluís

Nansen Salas, Lluís. Entrevista a Lluis Nansen, El Correu de l’Oar.Oficina d’Afers Religiosos, n. 20, Barcelona, setembre 2009

Blog d'en Nansen; Blog de Lluís Nansen, articles sobre budisme zen.   

El despertar de Buda amb la gran terra; Article sobre el despertar de Buda.

Dogen: La magnitud del moment present; Article sobre una ensenyança de Dogen en la que relaciona la comprensió del moment present i la generació de la bodhicitta.